ELMONT NB

Tel.: 045/685 68 64

Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk

Profil firmy

Firma ELMONT NB, s. r. o. vznikla zápisom do obchodného registra 11. 3. 2003.

Od svojho vzniku sa zaoberáme podnikateľskou činnosťou v oblasti produkcie výrobkov z plastu pre stavebníctvo so špecializáciou na elektroinštalácie.

Vo výrobnej činnosti používame technológiu extrudovania materiálu PVC.

ELMONT NB, s.r.o. nadviazala na skúsenosti majiteľov firmy vo výrobe plastov a stala sa etablovanou spoločnosťou na trhu s PVC výrobkami. 

Hlavnou skupinou odberateľov ELMONT NB, s.r.o. sú veľkosklady s elektroinštalačným materiálom, stavebné firmy a výrobcovia plastových okien, a to v Slovenskej a Českej republike.

Zákazníkom ponúkame možnosť extrudovania výrobkov podľa ich špecifických požiadaviek.

Disponujeme vlastnými skladovými priestormi, čo nám umožňuje flexibilne reagovať na okamžité požiadavky našich odberateľov.

Organizačnú štruktúru firmy tvorí 12 zamestnancov.

Pre svoju obchodnú a výrobnú činnosť máme zabezpečené všetky potrebné licencie a certifikáty v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a normami Európskej únie.

Kontaktné údaje:

pano bez kosa

ELMONT NB, s.r.o.

Hviezdoslavova 20,

968 01 Nová Baňa

Tel.: 045 / 685 68 64

Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk